3DCP Group

Om teknologien

3D print er en gamechanger indenfor byggeindustrien. Teknologien åbner op for nye løsninger, der gør det muligt at skabe mere spændende leve-rum uden at omkostningerne stiger markant. Byggeprocessen er desuden både mere effektiv og skånsom for miljøet.


3D-print af bygninger er det næste kvantespring i rækken af revolutioner i byggeindustrien. Du kender måske allerede de traditionelle plastik 3D-printere, som man kan have hjemme i sit hobbyrum. Princippet er det samme, vores printer er bare meget, meget større.

Måden vi med printeren anlægger betonen, lag for lag, minimerer både spild og det generelle materialeforbrug, samtidig med at det tillader en sammensmeltning af mange processer og arbejdsgange, hvilket alt sammen bidrager til at opførelsen af byggeriet skrider hurtigt og effektivt frem.

Materialet er et vi alle kender i forvejen, nemlig beton, så styrken og kvaliteten er velkendt, men her blot anvendt og anlagt på en ny måde.


Der kan nu nemmere bygges med bløde og organiske former - tættere på det ideal som naturen ville have det, hvilket skaber et mere stimulerende og spændende leverum. Boliger i fremtiden vil ikke bestå af tusindvis af enkelte dele, men snarere af en sammenhængende masse fuldstændig tilpasset til beboernes behov.

Dette kan vi nu tilbyde til en pris som ligger langt under hvad det ville koste ved brug af konventionelle byggemetoder.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en del af missionen for 3DCP GROUP.


Kan man opføre bæredygtige byggerier, når de primære byggesten består af beton? - Svaret er ja!


Vi arbejder helhedsorienteret, når vi udvikler og designer vores projekter i samarbejde med vores bygherrer. Det er ikke bæredygtigt eller værdiskabende, at arbejde ud fra ét materiale, eller isoleret omkring én bygningsdel. Det handler i stor grad om at indtænke alle de mange faktorer, som bl.a. indeklima, udearealer, CO2-udledning, optimerede designprocesser, kortere byggeproces, lavere materialeforbrug og reduceret aftryk på biodiversitet. Mange af disse aspekter har vi allerede erfaring med fra konventionelt byggeri, og der opstår derfor en naturlig synergi i den 3D printede design- og udførelsesproces.


Med DGNB arbejder vi med en metode, der sætter bæredygtighed på formel og gør den målbar. I 3DCP GROUPS projekter vil vi arbejde med de 37 kriterier i DGNB-systemet fordelt på de 6 hovedtemaer; Miljømæssig kvalitet, Økonomisk Kvalitet, Social kvalitet, Teknisk kvalitet, Proces kvalitet og Området kvalitet. Ved at anvende DGNB-systemet kan vi sammenligne og evaluere vores 3D printede projekter med alle andre bæredygtige DGNB projekter, ud fra et fælles sæt bæredygtighedskriterier.


En sideløbende gevinst ved at arbejde med DGBN er, at vi implicit understøtter FNs Verdensmål i form af de bæredygtige udviklingsmål (SDG’er).


Kort fortalt er bæredygtighed på mange områder et grundlæggende element i 3DCP GROUPS eksistensberettigelse, og herunder med et stort fokus på, at bærdygtigheden ikke må kunne forbindes med såkaldt ‘greenwashing’, men at den skal være målbar og givende for projektets værdi som en helhed. Med dette taler 3DCP GROUP ind i både nutiden og fremtiden, med et bæredygtigt helhedspotentiale, der er langt større end for den traditionelle byggebranche.

Galleri

1/25

Vil du høre mere?

Kontakt os på mail eller telefon, så tager vi en snak, hvor vi sammen kan udforske mulighederne for et 3D-printet byggeri.

Kontakt
Download brochure

3DCP Group A/S
CVR: 42503967

3DCP Group

Ørstedsvej 11
7500 Holstebro

Forside
Om os
Om teknologien
Ydelser
Kontakt
LinkedIn